,

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΟΔΙΟΥ

12,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΟΠΩΝ Φ 120

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΟΔΙΟΥ

4000 WATT