,

ΚΩΔ: 110.206012 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ½” ΓΩΝΙΑΚΟ art.2060 FAR

9,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

FAR Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου 1/2″ γωνιακό χρωμέ 2060

 

Αυτόματο εξαεριστικό χρωμέ. 

Χρησιμοποιείται για τον αυτόματο εξαερισμό κλειστών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του είναι 110°C με πιέσεις έως 10 Bar. Τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης της θέρμανσης. Πρίν την τοποθέτησή του, η εγκατάσταση πρέπει να ξεπλυθεί καλά, για να μην παραμείνουν σωματίδια ακαθαρσιών που θα συγκεντρωθούν στο τμήμα στεγανοποίησης του αυτόματου εξαεριστικού και θα εμποδίσουν την λειτουργία του. Συνιστάται να εγκαθίσταται με την βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία σε περίπτωση διαρροής του αυτόματου εξαεριστικού βοηθά στον καθαρισμό του χωρίς να χρειαστεί να αδειάσει μέρος της εγκατάστασης.  Ένας  πλωτήρας βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος ο οποίος επικοινωνεί με το νερό της εγκατάστασης. Η θέση του πλωτήρα καθορίζεται από τη στάθμη του νερού. Ο πλωτήρας συνδέεται με ένα έμβολο, το οποίο ελέγχει μια οπή που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Όταν η στάθμη του νερού στο εξαεριστικό είναι ψηλά, το έμβολο, πιεζόμενο από τον πλωτήρα, κρατάει την οπή κλειστή. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας, αυτός θα εισχωρήσει στο χώρο που  υπάρχει νερό αναγκάζοντας τη στάθμη του νερού να κατέβει  και μαζί με αυτή και ο πλωτήρας. Το έμβολο ακολουθώντας τον πλωτήρα θα κατέβει, η οπή θα ανοίξει και αέρας θα φύγει έξω από το δίκτυο.

Ο αέρας θα απομακρύνεται μέχρι η στάθμη του νερού να έλθει στο προηγούμενο της σημείο έως δηλαδή η δύναμη άνωσης του πλωτήρα  ανυψώσει το έμβολο και η οπή διαφυγής του αέρα κλείσει.

Η συσσώρευση του αέρα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο των κλειστών κυκλωμάτων π.χ. κεντρικών θερμάνσεων και αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε κατά το γέμισμα με νερό της εγκατάστασης είτε από πτώση πιέσεως στο δίκτυο.
Συνηθισμένα σημεία συγκέντρωσης αέρα είναι τα θερμαντικά σώματα, τα πάνω άκρα των κάθετων στηλών, οι συλλέκτες διανομής και τα σημεία καμπής των σωλήνων.
Παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την συγκέντρωση του αέρα στο δίκτυο είναι η μάζα του νερού (υπάρχει πάντα διαλυμένη ποσότητα αέρα στη μάζα του) και η απελευθέρωση του αέρα από το νερό, που μεταβάλλεται αναλόγως της θερμοκρασίας του νερού.
Μεγαλύτερη θερμοκρασία νερού συνεπάγει περισσότερη απελευθέρωση αέρα (υπό μορφή φυσαλίδων) στο δίκτυο.
Η εξαέρωση του δικτύου είναι σημαντική για την απρόσκοπτη ροή των υγρών στα κλειστά κυκλώματα όπου επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση των συστημάτων θέρμανσης.

Κατασκευαστής

FAR

Καλάθι αγορών