, ,

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ

9,80

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ  3 θΕΣΕΩΝ 120mm

ΜΕ BUTON ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ